Visites

De huisarts kan u thuis bezoeken wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Voor het aanvragen van een visite belt u voor 11.00 uur met de assistente.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. In onze praktijk hebben wij betere mogelijkheden voor onderzoek en behandeling.