Heeft u een klacht?

 Heeft u een melding of klacht over ons, dan kunt u dat altijd bij ons melden. Dit kan mondeling (via de telefoon 070-3459041 of aan de balie) of schriftelijk (per mail, ass.keijzer@ezorg.nl, of brief). Na de melding of klacht zal, als dat gewenst is, zo snel mogelijk met u een afspraak worden gemaakt om het te bespreken met onze klachtenfunctionaris. U wordt op de hoogte gehouden van eventuele veranderingen binnen de praktijk naar aanleiding van uw klacht.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht ook bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de Huisartsen Kring Haaglanden (HKH), waarbij onze praktijk is aangesloten. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Secretariaat Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden
p/a, Huisartsen Kring Haaglanden,
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag
070-3029822