Binnen de zorg voor kwetsbare ouderen is een belangrijke taak weggelegd voor de praktijkondersteuner (POH)-ouderen. De POH-ouderen is een verpleegkundige met kennis van en ervaring in de zorg voor kwetsbare ouderen. De POH-ouderen werkt nauw samen met de huisarts. Daarnaast heeft de POH-ouderen goede contacten met andere hulpverleners zoals de specialist ouderengeneeskunde, de ouderenconsulent en de wijkverpleging. De POH-ouderen bouwt aan de netwerkcontacten in de wijk waar zij/hij werkzaam is.